Skip to main content
Support

כזה ראה וחדש: חגי ישראל במבט פדגוגי חדשני ובגישה רב תרבותית

מעוניינים ללמוד דרכים חדשות לעיצוב חוויות למידה בכיתה? רוצים להעשיר את עולם הידע האישי והמקצועי שלכם בתכנים שקשורים למועדי ישראל, חגים ומועדים? קורס "כזה ראה וחדש" מיועד למורים ולאנשי חינוך המעוניינים להשביח את תהליכי הלמידה בנושא חגי ישראל בכיתה.

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration: 8 שבועות
Price: Free

Course Description

המציאות ההטרוגנית המאפיינת את כיתות הלימוד במערכת החינוך הישראלית, ובחברה הישראלית בכלל, מחייבת התייחסות חדשה ואחרת מזו הנהוגה עד כה במסגרת הוראת מועדי ישראל וחגים בכיתה, הפורצת את הדפוסים המסורתיים של שימוש בידע בתחום זה. הקורס מבקש לתת מענה לצורך קיים של אוכלוסיית מורים המבקשת להרחיב אופקיה בנושאים הקשורים לחגים, למועדי ישראל, ולתרגם את הידע באמצעות שימוש בשיטות הוראה בתחום החדשנות הפדגוגית והלמידה הפעילה. ברובד האחד, הקורס ישלב התייחסות אקטואלית להיבטים רעיוניים בחגי ישראל. בנוסף, הקורס יציע שימוש בשיטות הוראה מגוונות וחדשניות. אלו יסייעו ביצירת חוויית לימוד משמעותית בנושא חגי ישראל.

What You Will Learn

  • מיומנויות הוראה - למידה חדשניות
  • רעיונות להוראה חדשנית בהקשרים שונים של חגי ישראל
  • דרכים לעיצוב חוויית למידה משמעותית ומתקדמת על חגי ישראל בכיתה
  • חיבורים אקטואליים בין חגי ישראל לתופעות ומגמות בימינו
  • הרחבת עולם התוכן סביב חגי ישראל ומועדיו

Instructors

פרופ' נעמה צבר בן יהושע (אמריטה)

פרופ' נעמה צבר בן יהושע (אמריטה) מרצה

גב' חנה אבוחצירא

גב' חנה אבוחצירא מרצה

Enroll