Skip to main content
Support

אתגרי החינוך בעידן הפוסטמודרני

האם יש עדיין הצדקה לבית הספר? מי קובע מה ללמד? מה התוקף של חינוך לערכים?  ולמה שתלמידים ישתפו פעולה? 
בקורס נברר מהו פוסטמודרניזם ומהם האתגרים  שהוא יוצר לאנשי חינוך. נבחן דרכי התמודדות,  ונציע מענה לשאלה: למה לבוא לבית הספר? למה ללמוד? למה ללמד?

Start Date: Apr 11, 2019
Duration: 14 שבועות | 2-3 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

אומרים שמשבר החינוך קשור לפוסט מודרניזם. למה העידן הזה הביא איתו משבר בחינוך?
מה הוא בדיוק המשבר הזה? למה כל כך קשה היום למורים לבסס את הסמכות שלהם בכיתה?
ולמה נראה שבלתי אפשרי להחליט אילו תכנים ללמד, ולאילו ערכים אנחנו רוצים לחנך?

בקורס נבקש להבין לעומק את הגורמים והביטויים של משבר זה, ונבקש לסייע לאנשי חינוך בהתמודדות איתו.

הקורס כולל 3 חלקים:

  • בחלק הראשון נכיר את הפוסטמודרניות כתופעה התרבותית ואת הפוסטמודרניזם כפילוסופיה וכאג'נדה פוליטית.

  • בחלק השני נברר כיצד עידן זה מאתגר את החינוך באופנים רבים: בערעור ההצדקה של מטרות החינוך ושל תכניות הלימודים, בערעור הביסוס של הידע הנלמד, בחוסר ההתאמה של אופני הלימוד, ובאובדן הלגיטימציה של הסמכות החינוכית .

  • בחלק שלישי והעיקרי של הקורס נבחן גישות שונות ודרכי התמודדות שונות עם האתגרים שזוהו, ביניהן דרכים המבקשות לעמוד בפרץ ולהגן על החינוך מפני האיום הפוסטמודרני, אחרות המנסות לשנות את החינוך ולהתאימו למאפיינים הפוסטמודרניים של המציאות, ובתווך אלה המבקשות לאמץ כלים פוסטמודרניים לחיזוק ערכים מודרניסטיים.

הקורס מיועד בעיקר לסטודנטים להוראה ולמורים ועובדי חינוך והוראה  בפועל, אך יכול לעניין ולתרום גם להורים, ולכל אדם המתעניין בתהליכים חינוכיים ותרבותיים של העידן הנוכחי.

אין דרישות קדם ואין ידע קודם החיוני כדי ללמוד בקורס. במהלך הקורס נארח מרצים אורחים, מומחים, ובעיקר מורות ומורים כדי ללמוד מהם ובעזרתם על נושאי הקורס.

הקורס מתקיים בשני מסלולים מקבילים, בעברית ובערבית, ופותח בשיתוף פעולה בין המרצים בשתי השפות.

חלק מההרצאות ומהפעילויות משותפות לשני המסלולים, ומבטאות את המחויבות המתמדת של המכללה האקדמית בית ברל לחיים משותפים של יהודים וערבים בחברה הישראלית.

המשימות הכלולות בקורס כוללות קריאת מאמרים, ביצוע מבדקים, השתתפות בדיונים קבוצתיים במסגרת פורומים ולוחות שיתופיים, ופתירת מבחן מסכם בסיום הקורס.

המשימות ופרטי הקריאה יותאמו לרקע ולצרכים של כל קבוצת לומדים.

What You Will Learn

  • הלומדים יכירו את אפיוני התרבות הפוסטמודרנית.
  • הלומדים יבינו את הרעיונות המרכזיים של הפילוסופיה הפוסטמודרניסטית (ניטשה ופוקו) והאג'נדה הפוסטמודרנית (רב תרבותיות).
  • הלומדים יכירו ביטויים מרכזיים של משבר החינוך (בעיית המטרות, התכנים, הסמכות).
  • הלומדים יבחינו בין מספר דרכים מרכזיות להתמודדות של אנשי חינוך עם תכני המשבר.
  • הלומדים יגבשו עמדה אישית לגבי דרך ההתמודדות המועדפת לדעתם.

Instructors

אורית שורץ-פרנקו

אורית שורץ-פרנקו ד"ר

Enroll