Skip to main content
Start Date: Dec 26, 2018
Duration:
Price: Free

Course Description

במהלך העבודה שלנו כולנו באים במגע עם אנשים שזכאים לזכויות ולא בהכרח יודעים עליהן. אנחנו יכולים בקלות רבה לתת בידם כלי שבעזרתו ימצו את זכויותיהם - בעצמם, בקלות ובחינם. ב-15 דקות הקרובות נלמד איך לחשוף את הלקוחות שלנו לאתר 'כל זכות', ובעזרתו ימצאו את הזכויות שלהם וילמדו איך למצות אותן. ההדרכה מיועדת למגוון בעלי המקצועות והתפקידים שפוגשים את הציבור ונותנים לו שירות.

What You Will Learn

  • בחלק הראשון נכיר את אתר 'כל זכות'. באתר מידע על כלל זכויות תושבי ישראל בכל מצבי החיים, והוא נמצא בשימוש של מיליוני ישראלים, בחינם, ללא מטרת רווח.
  • בחלק השני נבין את תרומתו של האתר לחיי הלקוחות שלנו ונלמד איך להסביר להם עליו בדקה אחת. כך ניתן להם בונוס בעל ערך גדול, נוסף על השירות המקצועי שאנחנו אמונים עליו.

Instructors

על השותפים בפרויקט

'כל זכות' הוא מיזם ללא מטרות רווח, אשר הקים אתר ובו מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל בכלל תחומי החיים. המידע כתוב בשפה פשוטה (בעברית ובערבית), והוא כולל גם הנחיות למימוש הזכות, טפסים, פרטים על ארגוני סיוע וכו'. אתר 'כל זכות' פתוח לציבור הרחב והשימוש בו הוא חינם אין כסף. האתר כבר מכיל כ-6,000 דפי מידע על זכויות במצבי חיים מגוונים, ונעזרים בו מיליונים מתושבי ישראל בכל שנה. מאז יוני 2017 פועל אתר 'כל זכות' במסגרת מיזם לאומי להנגשת מידע על זכויות, בסיוע ממשרד המשפטים, מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי וגו'ינט ישראל.
המשרד לשוויון חברתי (בעבר "המשרד לאזרחים ותיקים") הוא גוף מטה בממשלה שמטרתו לקדם שוויון חברתי בישראל. המשרד מטפל בקידום אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, בקידום מעמד האישה – באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, בפיתוח כלכלי של המגזר הערבי – באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, בקידום אוכלוסיית הצעירים ובקידום ויישום מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת באמצעות המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".
משרד המשפטים הוא משרד מרכזי בממשלת ישראל, המשמש הן כמשרד מטה והן כמשרד המספק שירותים רבים וחשובים לציבור. המשרד פועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה הכול שווים בפני החוק.
מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל , פועל לצמצום פערים חברתיים על-ידי קידום שיתופי הפעולה בין הממשל המרכזי, מקומי, החברה האזרחית והמגזר העסקי, תוך טיפול באתגרי מערכת מורכבים במטרה להוביל שינוי מדיד ובר קיימא שיקדם את איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל, בדגש על אוכלוסיות פגיעות.

המשך למידה מהנה.

 

 

Enroll