Skip to main content
Support

מחוברים אונליין

המדריך המתמלא ללמידה מקוונת בפיתוח המקצועי

Start Date: Nov 10, 2019
Duration: 9 יחידות / 2-4 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

מטרת הקורס היא לאפשר למורי מורים במרכזי הפסג"ה ללמוד על הוראה ולמידה אונליין ועל שילוב טכנולוגיה במפגשים פנים מול פנים תוך חיבור לתחום הדעת שלהם ובהתאם לעקרונות הפיתוח המקצועי.
הקורס מהווה את "חוד החנית" של עולם הלמידה ברשת, קורס חלוצי ומרתק המאפשר למורי מורים לחוות מקרוב למידה מקוונת.
הקורס משתמש במיטב הכלים והטכנולוגיות שלמידה מקוונת מאפשרת. הוא כולל ספריית וידאו עשירה ורצוף דוגמאות מתחומי דעת רבים. היחידות בקורס קצרות וממוקדות ובנויות כך שכל אחד מהלומדים בו יכול לבנות לעצמו מסלול למידה אישי. בכל יחידת לימוד יבצעו הלומדים משימה שתוערך על ידי עמיתים והשלמתה תזכה בקרדיט דיגיטלי.
בעצם ההשתתפות בקורס אתם לוקחים חלק בהתהוותה של קהילת מורי מורים שתוביל את תהליכי הלמידה של עובדי ההוראה בישראל בעתיד ותמשיך את המסורת של פיתוח מורים מצטיינים השואפים להפוך כל תהליך חינוכי לחווייתי ומשמעותי.

What You Will Learn

 • הפוטנציאל של סביבת הלמידה הדיגטלית ותרומתה לתהליכי הפיתוח המקצועי
 • שיקולים בעיצוב סביבת הלמידה הדיגיטלית
 • שילוב כלים דיגיטליים במפגשי פנים מול פנים
 • תכנון מפגשים א-סינכרוניים
 • תכנון מפגשים סינכרוניים
 • הנחייה מקוונת
 • הערכה מקוונת
 • שיקולים בתכנון וכתיבת סילבוס לקורס מקוון

Instructors

רוצים ללמוד אודות למידה דיגיטלית בעת הזו בסביבת למידה חדשנית המאפשרת לכם להיות חלק מקהילת עמיתים ארצית? הצטרפו אלינו ללמידה ב- cMooc (Connectivist Massive Open Online Course) הראשון בישראל המיועד למורי מורים!

מטרת הקורס היא לאפשר למורי מורים, צוותי מרכזי פסג"ה, מדריכים ומבצעים פדגוגיים ללמוד על הוראה ולמידה אונליין ועל שילוב טכנולוגיה במפגשים פנים מול פנים תוך חיבור לתחום הדעת שלהם ובהתאם לעקרונות הפיתוח המקצועי.

בקורס תוכלו למצוא ספריות וידאו עשירות ודוגמאות מתחומי דעת רבים. היחידות בקורס קצרות וממוקדות בדיוק בתכנים שרלוונטים לכם בעבודתכם. רצף הלמידה הוא גמיש כך שכל אחד יכול לבנות לעצמו מסלול למידה אישי. לאורך כל הקורס תוכלו לקחת חלק בשיח קהילתי באמצעות שיתוף בפורומים, יצירת וידאו בלוג ושיתוף בתוצרים אותנטיים שלכם.

בעצם ההשתתפות בקורס אתם לוקחים חלק בהתהוותה של קהילת מורי מורים שתוביל את תהליכי הלמידה של עובדי ההוראה בישראל בעתיד ותמשיך את המסורת של פיתוח מורים מצטיינים השואפים להפוך כל תהליך חינוכי לחווייתי ומשמעותי.
 • שעות למידה 60 שעות
 • רישום: לחצו כאן
 • מוסד: משרד החינוך
 • נושא: למידה דיגיטלית
 • שפה: עברית

נושאי הלימוד בקורס


סביבת למידה דיגיטלית

יחידה זו תעסוק בסביבת למידה מקוונת, באפשרויות, ביתרונות ובפוטנציאל הגלום בה. היחידה תעסוק הן בסביבות למידה המלוות קורסי פנים אל פנים, והן בסביבות למידה המהוות תשתית לקורסים המשלבים למידה מרחוק או מקוונים במלואם.

מה תדעו בסוף היחידה?

1. מהי סביבת למידה מקוונת
2. מהם המאפיינים והיתרונות של סביבת למידה מקוונת

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
לקדם היבטים של פדגוגיה חדשנית ועקרונות לפיתוח מקצועי מיטבי באמצעות סביבת למידה מקוונת, בקורסי פנים אל פנים, בקורסים מקוונים או בקורסים במודל בלנדד (שילוב של מפגשים מקוונים ומפגשי פנים אל פנים). 

שיקולים מרכזיים בתכנון, אירגון ועיצוב סביבת למידה

יחידה זו תעסוק בתכנון, ארגון ועיצוב סביבת למידה מקוונת בקורסים לעובדי הוראה במסגרות לפיתוח מקצועי

מה תדעו בסוף היחידה?

1. מהם העקרונות המנחים לארגון ועיצוב של סביבת למידה
2. כיצד ליצור חווית למידה טובה באמצעות סביבת למידה מקוונת
3. כיצד לעודד למידה עצאית באמצעות ארגון מיטבי של סביבת הלמידה

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
כיצד להפעיל שיקול דעת בעיצוב סביבת הלמידה הדיגיטלית לצורך יצירת חויית למידה מיטבית ללומדים בקורס

פיתוח מפגש פנים אל פנים בשילוב כלים דיגיטליים

יחידה זו תעסוק בתכנון ופיתוח מפגשי פנים אל פנים המשלבים כלים דיגיטליים

מה תדעו בסוף היחידה?
1. מהם העקרונות המנחים לשילוב כלים דיגיטליים במפגשי פא"פ.
2. כיצד תהליכי פיתוח מקצועי באים לידי ביטוי במפגשי פא"פ המשלבים כלים דיגיטליים.
3. כיצד שימוש בכלים דיגיטליים במפגשי פא"פ יכול למנף תהליכי למידה, הוראה והערכה.

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
1. לתכנן פעילות המשלבת כלי דיגיטלי במפגש פא"פ ובתחום הדעת/נושא ההשתלמות שלכם.
2. להעריך פעילויות של עמיתים בקורס.

פיתוח מפגש א-סינכרוני

יחידה זו תעסוק בפיתוח מפגשים א-סינכרוניים

מה תדעו בסוף היחידה?

 1. כיצד מפגש א-סינכרוני יכול למנף תהליכי הוראה, למידה והערכה
 2. כיצד תהליכי פיתוח מקצועי באים לידי ביטוי במפגש א-סינכרוני
 3. מהם העקרונות המרכזיים לפיתוח מפגש א-סינכרוני
מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
 1. לתכנן פעילות א-סינכרונית בתחום הדעת/נושא הקורס שלכם
 2. להעריך פעילויות א-סינכרוניות של עמיתים בתחומי דעת שונים

פיתוח מפגש סינכרוני

יעודכן בקרוב...

הנחייה מקוונת

יחידה זו תעסוק בהנחיה מקוונת בקורסים לעובדי הוראה במסגרות לפיתוח מקצועי

מה תדעו בסוף היחידה?

1. מה הייחודיות של הנחיה מקוונת לעומת הנחיה במפגשי פנים אל פנים
2. מהם שלושת סוגי הנוכחויות בהנחיה מקוונת על פי המודל של גאריסון ואנדרסון
3. כיצד באה לידי ביטוי כל נוכחות בלמידה מקוונת - סינכרונית וא-סינכרונית

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
כיצד להנחות בקורס מקוון על ידי שילוב של נוכחות קוגניטיבית, נוכחות הוראתית ונוכחות חברתית, בהתאם למטרות הפדגוגיות וצרכי הלומדים

הערכה מקוונת

יחידה זו תעסוק בהערכה מקוונת בקורסים לעובדי הוראה במסגרות לפיתוח מקצועי

מה תדעו בסוף היחידה?

1. מה מייחד הערכה בסביבה דיגיטלית
2. כיצד אפשרויות הערכה שונות יכולות לבוא לידי ביטוי בסביבת למידה דיגיטלית
3. אילו כלי הערכה עומדים לרשותינו בסביבת למידה דיגיטלית

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
כיצד להעריך את הלומדים בקורסים שאתם מעבירים במגוון דרכי הערכה

שיקולים בתכנון ובכתיבת סילבוס לקורס מקוון

יחידה זו תעסוק במגוון השיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מתכננים סילבוס לקורס המשלב למידה מקוונת.

מה תדעו בסוף היחידה?

 1. מהם השלבים לתכנון מושכל של הקורס
 2. מה הציפייה הריאלית לשילוב טכנולוגיה ומפגשים מקוונים בהשתלמות של 30 שעות
 3. כיצד נתוני סביבת הלמידה הדיגיטלית יכולים לסייע בהפקת לקחים וביצוע שינויים בהתאם לשיפור תהליכי הלמידה בזמן אמת?

מה תדעו לעשות בסוף היחידה?
לבנות סילבוס לקורס בלנדד או מקוון מלא ההולם את מטרות הקורס ומממש את עקרונות הפיתוח המקצועי

הצצה לתכני הקורסהאם עלי ללמוד על פי רצף היחידות בקורס?

לא בהכרח. היחידות בקורס מאורגנות במעין "הצעת הגשה" המאפשרת לכם ללמוד על למידה מקוונת משלב עיצוב הסביבה, פיתוח מפגשים, הנחיה, הערכה ופיתוח סילבוס של קורס מקוון מלא. אתם מוזמנים כמובן ליצור לעצמכם רצף למידה אחר שמתאים בדיוק לצרכים שלכם, או אפילו ללמוד יחידה אחת בלבד אם זה מתאים לכם.

האם יש צורך בהכנות טכניות מקדימות לקורס (התקנת תוכנות, אביזרים טכנולוגיים וכד')

לא. הקורס נלמד כולו דרך הדפדפן שלכם. אם הצלחתם להיכנס לעמוד הזה, לא אמורה להיות לכם בעיה לצרוך את כל תכני הקורס.

האם יש מנחה בקורס, למי אפשר לפנות בשאלות?

הקורס הוא קורס בלמידה עצמית ובהגדרה אין לו מנחה. עם זאת, ישנם מספר גורמים שאתם יכולים לפנות אליהם לסיוע ולשאלות שונות. פרטים מלאים ניתן למצוא בלשונית "תמיכה" בקורס. מעבר לכך, אתם מוזמנים לשאול בכל רגע נתון בפורום של הקורס.

האם הקורס מתאים למורי מורים לכל תחומי הדעת?

בהחלט. הקורס בנוי סביב עקרונות גנריים המתאימים לכל תחומי הדעת. אמנם חלק מהדוגמאות בקורס הן בתחומי דעת מסוימים, אך העקרונות המוצגים בהן נכונים לכולם.

האם הקורס מיועד רק למורי מורים במרכזי פסג"ה?

לא. הקורס מיועד ומתאים לכל מורי מורים באשר הם, וגם לכאלה שהם לא מורי מורים.

מה אני אקבל בסוף הלמידה בקורס?

ברמת העיקרון אנחנו לא מעניקים גמול הלמידה בקורס אלא אוסף של תגים דיגיטליים הנצברים בעקבות הלמידה ביחידות השונות. אם תבחרו ללמוד יחידה במלואה כולל ביצוע המשימה, תקבלו בתמורה תג דיגיטלי המהווה הוכחה על סיום הלמידה בנושא.

האם יש פרק זמן מוגבל ללמידה בקורס?

לא. באפשרותכם ללמוד את הקורס 24/7 לאורך כל השנה, בזמן המתאים והרלוונטי ביותר עבורכם.

האם חובה להשלים את המשימות בקורס?

לא. אתם יכולים לבחור האם ביצוע המשימות מתאים למטרות הלמידה האישיות שלכם. שימו לב שאם תבחרו לא לבצע את המשימות, לא תזכו בתג הדיגיטלי המוכיח שלמדתם את הנושא.

האם כדאי לי לחזור ליחידות שכבר סיימתי ללמוד?

בהחלט. כל היחידות בקורס מתעדכנות מעת לעת ומכילות תוכן לומדים שהולך ונצבר לאורך הזמן. בהחלט מומלץ להתעדכן בתוצרי העמיתים ביחידות שהיו עבורכם רלוונטיות.

כיצד ניתן לשתף את עמיתי בקורס בידע ובתוצרים שלי?

במהלך הקורס ניתן לשתף את העמיתים בקורס בתובנות, בשאלות ובתוצרים באמצעות פורומים, ממשקים לשיתוף בתוצרי למידה ובאמצעות וידאו-בלוג קהילתי.

צוות פיתוח והפעלת הקורססיגלית ורדי
משרד החינוך
מומחית בלמידה דיגיטלית ובפיתוח מקצועי
ציונה לוי
משרד החינוך
מפמ"ר אנגלית
רינת רובינשטיין-שופמן
משרד החינוך
מומחית בלמידה דיגיטלית
דורית נריה
משרד החינוך
מפמ"ר מתמטיקה יסודי
הווארד גורדון
משרד החינוך
מומחה בתחום דעת אנגלית
שרה רייכמן
משרד החינוך
מומחית בתחום דעת מתמטיקה
רותי כהן
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מומחית בתחום דעת מתמטיקה
יניב ביטון
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מומחה בתחום דעת מתמטיקה
פאדיה נאדף
משרד החינוך
מומחית בתחום דעת ערבית
איימן זועבי
משרד החינוך
מפקח ממונה פדגוגיה דיגיטלית
אליאס נג'אר
משרד החינוך
מומחה בתחום דעת ערבית
רוני גינסבר
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מומחית פיתוח למידה אונליין
עדי הלל
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מומחית פיתוח למידה אונליין
Enroll