Skip to main content

פיתוח למידה אינטראקטיבית באמצעות Storyline

כמה פעמים רציתם לפתח תוצר אינטראקטיבי? כמה פעמים חשבתם - לו רק הייתה לי דרך בה ניתן ללמוד את התוכנה הכי רווחת בתעשייה..? קורס "פיתוח למידה אינטראקטיבית באמצעות Storyline" מאפשר לעשות זאת! אז מה נדרש? ידע בסיסי ב powerpoint ונעלי קיפי! (כי הכי כיף ללמוד בכיף שלנו...).

Start Date: פתוח ללמידה
Duration: 4 שבועות | 5 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

תוכנת ה Storyline הינה מחולל לפיתוח לומדות, סרטוני סמן ומשחקי למידה ומאפשרת ליצור אמצעי למידה מתוקשבים בצורה קלה, פשוטה ונוחה.

הקורס פותח על ידי מדור טי''ל (טכנולוגיות ייעודיות להדרכה) בקריית ההדרכה של צה''ל בנגב ומיועד לכל מי שמעוניין לפתח אמצעי למידה מתוקשבים.

הקורס מכיל תשעה פרקים:
סביבת עבודה, אינטראקציות בסיסיות, עיצוב מעטפת וייצוא המוצר, סוגי שאלות, אינטראקציות מתקדמות חלק 1, אינטראקציות מתקדמות חלק 2, סרטוני סמן, משחוק בלמידה וסיכום.

בקורס מתבצעת למידה מותאמת אישית המשלבת למידה במנות קטנות, תוך הקניית ידע ומיומנויות בשילוב סרטוני הדרכה, Jobs aids, סרטוני סמן, תרגולים וביצוע פרויקטים.

שפת הקורס הינה עברית (הרצאות הווידאו מועברות בעברית ומלוות בכתוביות בעברית).
רמת הקורס הינה למתחילים והוא מיועד לכל מי שבעל מיומנות בסיסית לעבודה עם ppt/powerpoint.
מי שיעברו את הקורס בהצלחה יקבלו תעודה.

What You Will Learn

  • סביבת עבודה וכלים בסיסיים
  • אינטראקציות בסיסיות
  • עיצוב מעטפת ויצוא המוצר
  • סוגי שאלות
  • אינטראקציות מתקדמות
  • סרטוני סמן
  • משחוק בלמידה

Instructors

המלצות לומדים

"מושלם לאנשים עובדים, עושים את הקורס בזמן הפנוי, אך אין שום פשרות על האיכות." מקס בגן

"גם אני עברתי את הקורס של מדור טי"ל, אין עליהם! אלופים! הקורס היה רציני, מקיף, לא חפיף, אך דורש משמעת עצמית מאוד גדולה, ראו הוזהרתם ;)" נעמי פורת

לקטלוג הקורסים המלא בקמפוס

Enroll