Skip to main content

ביופיליה: הכרת הטבע והסביבה

הטבע שסביבנו הוא מדהים ומורכב - הכל קשור האחד בשני. הקורס הכרת הטבע והסביבה עוסק בהוראת המדעים באמצעות הסביבה החוץ כיתתית כמכשיר לימודי במתחם הביופיליה.

Start Date: Nov 7, 2018
Duration: 10 שבועות | 2-4 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

הקורס הכרת הטבע והסביבה של מכללת אוהלו עוסק בהוראת המדעים באמצעות הסביבה החוץ כיתתית כמכשיר לימודי במתחם הביופיליה. משמעות הביופיליה הינה היכולת להתפעל ולהתחבר אל הטבע. תפקיד המתחם הוא לדמות את הסביבה החוץ כיתתית בלא תלות בעונות השנה, תוך זימון סביבות שונות, המשמרות את תחושת היציאה לסביבה הקרובה. ההוראה במתחם הביופיליה מאפשרת הדגמות של העקרונות ההוראתיים וכיצד הם ניתנים ליישום בכל מקום ובכל סביבת לימודים.

What You Will Learn

  • להכיר את הטבע והסביבה דרך התפתחות החיים מהמים אל היבשה והשפעת האדם על הסביבה.
  • לייצר הקשרים בין תחומי דעת מדעיים שונים ולהדגים את הרלוונטיות של תחומים אלו לעולמם של התלמידים.
  • לפתח מיומנויות חשיבה מדעיות במסגרת למידת התכנים (הגישה המשלבת).
  • להכיר פדגוגיות חדשניות להוראת הדיסציפלינות המדעיות במטרה להטמיען בבתי-הספר.
  • לפתח מרחבים ללמידת חקר של מדעי החיים בתוך בתי הספר.

Instructors

ד

ד"ר מיטל שבת-סימון ראש החוג למדעים וביולוגיה

ד

ד"ר רקפת שרון יוצרת ורכזת הקורס

נושאי הקורס

הקורס בנוי סביב שלוש סביבות המודגמות במרחב הביופיליה, ומהוות נושאים מרכזים:

  • בתי גידול לחים (נחל ובריכה והצמחים ובעלי החיים שבתוכם)
  • הסביבה שמחוץ למים (צמחים ובעלי חיים ויחסי גומלין, בית רשת לחרקים – "חרקיה", ועוד)
  • יחסי אדם-סביבה (מתקנים למחזור, יצירת אנרגיות מתחדשות ובקרה ושליטה בתנאי האקלים).

ההוראה מאורגנת סביב נושאים מרכזיים אלו באמצעות שילוב רב-תחומי של תכנים מדעיים מגוונים (כימיה, פיסיקה, מדעי החיים מדעי הסביבה וביוטכנולוגיה) תוך הדגמת נוכחות כל אחד מהם בסביבה הקרובה ללומדים. ההוראה סביב נושא מרכז מאפשרת יצירת הקשרים בין תחומי הדעת ורלוונטיות לעולמם של תלמידים. כל אלה מתחזקים כאשר הלמידה מבוצעת באופן פעיל וחווייתי. בהוראה של תחומי הדעת משולבים תהליכים לפיתוח חשיבה מדעית ודרכי למידה פעילות. ההוראה מזמנת הליכי חקר וגילוי, תוך שילוב של כלים דידקטיים שונים ושימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. בנוסף להסברים ולהדגמות במרחב הפיזי, הלומדים בקורס יבקרו גם במרחב הביופיליה הוירטואלי ויבצעו בו סימולציות שונות הממחישות את הנושאים הנלמדים. אופן ההוראה בקורס חושף בפני פרחי ההוראה ובפני מורים פעילים מגוון רחב של פדגוגיות חדשניות וכלים מעשיים אותם תוכלו ליישם בבתי-הספר.