Skip to main content
Support

מבוא לרב תרבותיות

קורס זה הינו מסע בעולם הרב תרבותי שבו תיחשפו לאחר ותכנסו לנעליו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות (עולם וירטואלי), סימולציות ומשחקי תפקידים. נשים דגש על המקום של רב תרבותיות במערכת החינוך ופיתוח אמפטיה אצל הסטודנטים.

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration: 14 שבועות
Price: Free

Course Description

קורס זה יהיה שונה מכל קורס שלמדת עד היום הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגי ! המשימות והפעילויות בקורס מתרחשות בתוך עולם וירטואלי ייחודי. עד עתה הדגש בקורסים בנושא רב תרבותיות הפגישו את הלומד עם האחר באמצעות סרטים, סיפורים ומאמרים. אך לא נתנה האפשרות להכיר את האחר באופן אישי ואף להיכנס לנעליו. בקורס זה בכדי להכיר את האחר ולהיחשף לתרבויות שונות נכיר את נושא הרב תרבותיות מזויות שונות, נכנס לעולם וירטואלי שבו ניפגש עם אנשים שונים ונכיר את עולמם. ניישם זאת באמצעות סימולציות מגוונות וננתח מקרים מהחיים. אתם תעבדו בשיתופיות במהלך הקורס עם קבוצות של 6 סטודנטים מתרבויות שונות. כל קבוצה תקבל אי וורטואלי וביחד תבנו ידע. תעשו את המשימות הכוללות סימולציות ומשחקי תפקידים. בכל יחידת לימוד נרחיב את הנושאים מהספרות האקדמית ונדבר על השלכות וישום בתחום החינוך. במהלך היחידות תתבקשו לעשות רפלקציה ותחלקו את החוויות עם הקבוצה

What You Will Learn

  • • תעסקו בזהות אישית, קבוצתית ומה הקשר בין הזהות שלנו והחברה הסובבת אותנו.
  • • תבחנו האם רב תרבותיות היא עובדה קיימת או ערך בחברה, ותלמדו על יתרונות המגוון.
  • • תדונו לעומק בדילמות של רב תרבותיות בעולם הגלובלי ותכירו נקודות מבט שונות לגבי אותן סוגיות.
  • • תלמדו על אמפתיה וכיצד ניתן לטפח אמפתיה בין קבוצות.
  • • תעסקו בריבוי תרבויות בכיתות, הנטייה לחלוקה לקטגוריות בכלל ובין תלמידים בפרט והדרכים להתמודד אתה.
  • • תדונו בהיבטים של שפה, שפת אם והקשר בין שפה ותרבות.
  • • ולבסוף תבחנו כיצד כל הסוגיות שעסקנו בהן באות לידי ביטוי בחברה הישראלית.

Instructors

איליין חוטר

איליין חוטר ד"ר

אילן נגר

אילן נגר ד"ר

נעה שפירא

נעה שפירא ד"ר

מנאל יזבק אבו אחמד

מנאל יזבק אבו אחמד ד"ר

גולדשטיין אולז'ן

גולדשטיין אולז'ן ד"ר

אימאן נאחס

אימאן נאחס ד"ר

מירי שיינפלד

מירי שיינפלד ד"ר

עביר וותד

עביר וותד ד"ר

אמאל אבו סעד

אמאל אבו סעד ד"ר

רינה ריינר

רינה ריינר ד"ר

נעמי יוספברג

נעמי יוספברג ד"ר

ענת רגב לדאני

ענת רגב לדאני ד"ר

אודות הקורס

הקורס מבוא לרב תרבותיות עוסק בסוגיות מורכבות הקשורות לחיינו כמו זהות, תרבות, דעות קדומות וסטריאוטיפים וקשרים בין קבוצות שונות בעולם הגלובלי,
באמצעות: כניסה לעולם וירטואלי וכניסה לנעליהן של דמויות שונות; צפייה בסרטונים הממחישים בדרך חווייתית סוגיות תיאורטיות העוסקות בתכני הקורס; השתתפות בדיונים בין סטודנטים מקבוצות שונות; ועוד. כדי לפתח את הקורס חברו יחד 15 מרצים מ7 מכללות שונות ממגוון הקבוצות בחברה הישראלית: דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, וותיקים ועולים חדשים.
בדומה לחוויה שתעברו בקורס, המרצים דנו בסוגיות הקשורות לרב תרבותיות, שיתפו מהידע והניסיון האישי שלהם ופיתחו קורס מגוון תרתי משמע. כל הנושאים התיאורטיים בקורס מוצגים באמצעות סרטונים המדגימים וממחישים את הסוגיות בדרך חווייתית וידידותית. בקורס לא רק 'נדבר על' אלא 'נעשה את' – באמצעות כניסה לעולמות וירטואליים הממחישים התנסויות ומפגשים בין קבוצות שונות במקומות שונים כמו שדה התעופה, מועדונים, בית מלון ועוד. בנוסף, המורים שבינכם יקבלו הצעות מעשיות לדרכי התמודדות עם ריבוי התרבויות בכיתות. הקורס יתקיים בשפה עברית והוא מיועד לכל מי שמעוניין להבין לעומק מהי הגישה הרב תרבותית; להתבונן פנימה ולבחון את הגישה שלו כלפי ריבוי התרבויות בחברה; וללמוד לפתח רגישות ומודעות רב תרבותית הן כחלק מהחברה האנושית והן כמורה ואיש/ת חינוך.

Enroll