Skip to main content
Support

גריאטריה וגרונטולוגיה היבטים בבריאות וחולי בזקנה

הקורס ידון בהיבטים בריאותיים וחברתיים של גיל הזקנה. נכיר תיאוריות הזדקנות, תהליכי הזדקנות תקינים, סינדרומים גריאטריים וסוגיות סוציאליות שכיחות, לצד דרכי ההתמודדות עמם, במחקר ובמעשה.

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration: 9 שבועות אקדמיים, 3 שעות שבועיות
Price: Free

Course Description

הקורס יציע למשתתפיו להעמיק במגוון רחב של סוגיות קליניות ופסיכו-סוציאליות בטיפול ועבודה עם זקנים. במהלך הקורס ננסה לענות על השאלות:

● האם כבר נמצא הגן האחראי להזדקנות ותחלואה בגיל הזקנה? האם כבר גילינו את הסיבה לתהליך ההזדקנות ולאריכות ימים? האם יש לגרונטולוגים את המתכון האולטימטיבי לאיך כדאי להזדקן ?

● מהם השינויים הטבעיים והבלתי נמנעים בגיל הזקנה ומה נחשב לפתולוגי ודורש טיפול

● נכיר לעומק מושגי יסוד בגרונטולוגיה וגריאטריה:Multi-morbidity, Frailty, Successful Aging, Continuity, Disability free life expectancy "הזדקנות במקום" ועוד.

● נבחן מחקרים עדכניים וגישות אבחון וטיפול במצבים של: דיכאון, דמנציה, דליריום, ירידה בשמיעה, ריבוי תרופות, אי שליטה על סוגרים, ונפילות.

● נבין מהי הערכה גריאטרית מקיפה, מה מרכיביה, למי היא מיועדת ואיך מתבצעת.

● נכיר סוגיות סוציאליות הקשורות לחיי היום יום של האדם הזקן ומשפחתו, חוקים רלוונטיים בהקשר לטיפול בזקנים במצבי חולי ומצבים תפקודיים שונים.

● נכיר את העבודה בצוות רב מקצועי ואת חשיבותה בטיפול בזקנים.

● נכיר את מסגרות הטיפול באוכלוסייה הזקנה במדינת ישראל וננסה להבין מה מתאים למי ומתי.

● נדון בהרחבה בנושא של אלימות כלפי הזקנים וננסה להבין איך מתמודדים ומצמצמים את התופעה.

הרצאות הווידאו ותכני הקורס מועברים גם בקורס מקביל בשפה הערבית.

What You Will Learn

  • הכרות עם עמדות וערכים אישיים כלפי הזדקנות והשפעתם על הטיפול בזקן ומשפחתו.
  • הכרה, זיהוי וטיפול בתסמונות גריאטריות בקהילה ובאשפוז.
  • הכרת כלים תקפים ומהימנים לצורך הערכת מצב גופני, קוגניטיבי, פסיכולוגי, תפקודי וחברתי של זקנים.
  • הכרת המשאבים הקהילתיים שיכולים לסייע לזקן ולמשפחתו בשמירה מרבית על תפקוד ועצמאות וצמצום המוגבלות.
  • הכרת דרכים למניעה או להפחתת גורמי סיכון התורמים לירידה תפקודית, איכות חיים לקויה ונכות בזקנים.

Instructors

פרופ' אנה זיסברג

פרופ' אנה זיסברג מרצה וחוקרת בסיעוד וגרונטולוגיה

ד

ד"ר אפרת גיל מומחית ברפואה פנימית ובגריאטריה

גב' איילת גימפל-משולם

גב' איילת גימפל-משולם עובדת סוציאלית

גב' יפעת אלון

גב' יפעת אלון עובדת סוציאלית וגרונטולוגית

גב' יוליאנה סמיצ'נקו

גב' יוליאנה סמיצ'נקו אחות מוסמכת

Enroll