linkedin facebook twitter youtube logo-edx
Skip to main content

רשימת המרצים בקורס לפי סדר הא-ב:

Pineapple

ד"ר עירית אברמסקי-בליי, חוקרת קהילות יהודיות בארצות האסלאם, יד ושם.


Pineapple

ד"ר אולגה אונגר, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם


Pineapple

ד"ר דינה קטן  בן- ציון, סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות


Pineapple

ד"ר נאוה ט' ברזני, חוקרת זיכרון הילדות של קהילת יהודי לוב במלחמה ובשואה, האוניברסיטה העברית, המכללה על שם דוד ילין


ד"ר מיכל ברנדל, מרצה בכירה בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת זאגרב, ויושבת ראש מדעי היהדות


Pineapple

ד"ר דוד גדג, היסטוריון של יהודי ארצות האסלאם המתמחה בתרבות ובחברה של הקהילות


פרופ' אייל ג'יניאו, היסטוריון, האוניברסיטה העברית בירושלים


Pineapple

ד"ר סופיה גרנדקובסקה, פרופסור משנה במחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת העיר ניו-יורק - מכללת ג'ון ג'יי למשפט פלילי


Pineapple

ד"ר דוד זילברקלנג, חוקר בכיר, מכון המחקר הבין-לאומי, יד ושם


פרופ' אפרים חזן, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, חבר האקדמיה ללשון העברית, חוקר  שירה ופיוט ויהדות תוניסיה


Pineapple

פרופ' (אמריטוס) דן מכמן, ראש המכון הבין -לאומי לחקר השואה ומופקד הקתדרה לחקר השואה ע"ש ג'ון ניימן, יד ושם; אוניברסיטת בר-אילן


Pineapple

ד"ר יעל נידם אורביטו, מנהלת המכון הבין לאומי לחקר השואה, יד ושם


Pineapple

פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן צבי


Pineapple

ד"ר אליעזר פאפו, יו"ר מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


Pineapple

פרופ' (אמריטוס) ירון צור, אוניברסיטת ת"א


Pineapple

ד"ר אנגל צ'ורפצ'ייב, ראש תחום רכש ארכיוני בארצות הבלקן, יד ושם


Pineapple

פרופ' מרים ריינר, מרצה בכירה, המחלקה לאומנות יהודית, אוניברסיטת בר אילן


פרופ' שמואל רפאל, ראש מכון סלטי לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן


ד"ר נעמה שיק, היסטוריונית, מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת, יד ושם